מרתון ניווט קבוצתי – ROGAINE 2024

רוגיין אביב – 23.3.2024 – תל צפית/חרובית

מקצים רגליים ורכוב-אופני שטח


תוצאות סופיות (PDF): Rogaine_2024_results

צילומים: PHOTOS-GZ

צילומים: PHOTOS-Dalia

סרטונים: VIDEOS-GZ


רוגיין 2024 מאורגן ע”י האיגוד לספורט הניווט בישראל.

13.3. עדכון.  עקב בעיות לוגיסטיות, אנחנו נאלצים לוותר על החולצות ברוגיין השנה. כמובן שאף אחד לא יחוייב על חולצה.

ניתן לבטל הרשמה עד תום ההרשמה המוקדמת.

רשימת הקבוצות        חפשו שותפ/ת

(PDF)  תקנון_רוגיין_אביב_2024_(עדכון_25-2)

דבר_המתכנן_רוגיין_אביב_2024_(עדכון_18-2) (PDF)

טופס_הצהרה_לרוגיין_2024 (PDF)

*** על ראש הקבוצה להוריד ולהדפיס את טופס ההצהרה (אחד לכל קבוצה), למלא את כל הפרטים, לחתום ולהביא לעמדת המארגנים ביום התחרות.

כינוס-חנייה:  הוראות הגעה בוייז

הרשמה ודמי השתתפות

שימו לב לעדכון התעריפים ומועדי הרישום!
הגבייה תתבצע סמוך למועד האירוע. 

אנא הירשמו ברישום מוקדם ומוזל!

הרשמה מוקדמת
עד 15/3/2024 בשעה 23:59

חברי איגוד הניווט בוגרים:
110 ₪ ללא חולצה.
אורחים בוגרים:
130 ₪ ללא חולצה.
חברי איגוד הניווט עד גיל 25 (שנת לידה 1999 ואילך):
70 ₪ ללא חולצה.
אורחים עד גיל 25 (שנת לידה 1999 ואילך):
90 ₪ ללא חולצה.

הרשמה מאוחרת
עד 20/03/2023 בשעה 23:59

חברי איגוד הניווט בוגרים: 130
אורחים בוגרים: 150
חברי איגוד הניווט עד גיל 25 (שנת לידה 1999 ואילך): 90
אורחים עד גיל 25 (שנת לידה 1999 ואילך): 110

קופון לקבוצות ריצה ורכיבת שטח –
הודעה ל: 052-5202022

תאריך
שבת – 23 מרץ 2024

מקצים

3 מקצים: רגלי 4 שעות, רכוב (אופניים) 6 שעות, רגלי 8 שעות.

מגבלות גיל

גיל המשתתף נקבע לפי ההפרש (בשנים) בין 2024 לשנת הלידה.
8 שעות רגלי – בני/בנות 16 ומעלה.
6 שעות אופניים – בני/בנות 14 ומעלה.
4 שעות רגלי – בני/בנות 12 ומעלה.
כל קבוצה חייבת לכלול משתתף/ת בגיל 16+.

קטגוריות לפרסים

בוגרים – גברים בגיל 16-49.
מעורב – גברים 16-49 ולפחות אישה אחת 16-44.
גברים גיל – גברים בלבד, לפחות אחד בגיל 50+ או בגיל 12-15.
מעורב גיל – לפחות אישה אחת בקבוצה. לפחות אחת בגיל 45+, או אחד בגיל 50+, או נער/ה בגיל 12-15.
קטגוריה עם מספר קטן של קבוצות רשומות תאוחד ע”י המארגנים עם קטגוריה אחרת.
קבוצה שזכאית לפרסים במספר קטגוריות (למשל, מעורב גיל ומעורב) – תקבל מספר פרסים.

פרסים
פרסים יוענקו למנצחים בטקס הסיום.
טקס סיום והענקת פרסים – טקס הסיום יתקיים בשעה 15:45 (לכל המקצים).

לוח זמנים

שעת זריחה ביום התחרות – 5:40, שעת שקיעה – 17:55.

8 שעות רגלי

6 שעות רכוב 4 שעות רגלי

מקצה

6:45 8:15 9:15 חלוקת מפות החל מ-
7:30 9:00 10:00 שעת זינוק
15:30 15:00 14:00 שעת סיום
15:50 15:20 14:20 שעת גג מחייבת*
1 נק’ 1 נק’ 1 נק’ קנס על כל דקת איחור או חלק ממנה
15:45 15:45 15:45 טקס הענקת פרסים

* הגעה לסיום לאחר

שעת הגג הנקובה משמעותה פסילה.

דירוג הקבוצות בסיום התחרות נקבע לפי הניקוד המצטבר של כל קבוצה (כולל הפחתת ניקוד על איחור, במידת הצורך). אם לשתי קבוצות ניקוד זהה, הקבוצה שסיימה מוקדם יותר תדורג ראשונה.

הגעה לכינוס
בכביש 383 – פניה דרומה לכיוון תחנת כח “דליה” ותחנת “כח צפית”, והמשך בכביש עד לכינוס.
יהיה שילוט בדרך מכביש 383.
כינוס-חנייה:  הוראות הגעה בוייז

שטח התחרות

על המפה
מפת הרוגיין היא בקנ”מ 1:25000 (1 ס”מ במפה=250 מ’ בשטח).
המרחק בין כל שני קווי צפון סמוכים הוא 1 ק”מ.
המרחק האנכי בין כל שני קווי גובה סמוכים הוא 10 מ’.
הסבר מפורט על כל סימני המקרא מופיע במסמך “דבר המתכנן”.

בטיחות
חובה למלא אחר כל הנחיות הבטיחות (נספח א’ בתקנון).
תדריך בטיחות יתקיים 5 דקות לפני כל זינוק המוני. חובה על כל משתתפי המקצה להאזין לתדריך זה.
יש לשים לב היטב להוראות הבאות:
♦ קסדה חובה לכל רוכב אופניים.
♦ השבילים קרוב לוודאי יארחו גם רצים אחרים, רוכבי אופניים ואופנועים.
♦ חובה נשיאה של 2 מכשירים סלולריים עם סוללה טעונה לכל קבוצה.
♦ בכינוס יהיה רכב חילוץ ועזרה ראשונה (בתקווה שיישארו ללא עבודה).
♦ הניווט מבוצע בצוותים של 2-5 ואין להיפרד במהלך כל הניווט.

ציוד שיסופק
כל משתתף יקבל מפה שהוכנה במיוחד לאירוע.
קבוצה ללא צ’יפ אלקטרוני תקבל  צ’יפ בהשאלה (יש לציין בהרשמה) , בהפקדת רישיון נהיגה או תעודת זהות.
מתקני מפה לאופניים (אחד לקבוצה) יושאלו בכינוס.

ציוד חובה + מים
הימצאות ציוד החובה תיבדק כתנאי למסירת המפות (כל חברי הקבוצה נדרשים להתייצב לבדיקה). קבוצה שאחד מחבריה חסר, או שחבריה חסרים ציוד חובה, לא יקבל מפות.
לפחות 2.5 ליטר שתיה לכל משתתף
לפחות שני טלפונים ניידים טעונים בקבוצה (רצוי מרשתות סלולריות שונות)
במקצה הרכוב: קסדה לכל משתתף, ולפחות ערכת תיקון פנצ’רים אחת בקבוצה
צ’יפ SI לכל משתתף (מי שאין ברשותו – יקבל בהשאלה מהמארגנים)
כל קבוצה תמסור את מספרי הטלפון שברשותה למארגני התחרות בעת הרישום.

ציוד מומלץ
מצפן, אוכל, מכנסיים ארוכים, בגדים להחלפה, גרביים נוספים, ערכת עזרה ראשונה, תיק קטן להכיל את הציוד הנ”ל.

ציוד אסור לשימוש
כל מפה שאינה מפת התחרות, מחשב, אפליקציות ניווט, מכשירי GPS שמסוגלים להציג מפות, תצ”א או נ”צ. (טלפונים ניידים יש לשאת מטעמי בטיחות בהתאם לתקנון.)

דרך ארץ
בשטח שטחי חקלאות ומרעה – נא הקפידו לסגור שערי וגדרות בקר מאחוריכם.

הגינות
כל משתתפי הרוגיין מצופים ומחוייבים לפעול בהתאם לקוד האתי של איגוד הניווט (נספח ב’), ובהתאם לכללי התחרות המתוארים בתקנון זה.
בחירת מסלול הניווט וביצועו צריכים להיעשות באופן עצמאי על ידי כל צוות בנפרד, וללא שימוש בסיוע חיצוני כלשהו לכל אורך התחרות.
חריגה מכללים אלה עלולה להוביל לפסילה מהתחרות.

תקנון
תקנון המלא של התחרות מבוסס על התקנון הבינ”ל ניתן למצוא בקישור:

תקנון_רוגיין_אביב_2024 (עברית)

IRF Rules of Rogaining (אנגלית).
חלק מהחוקים החשובים לתחרות זו מובאים להלן, חלקם שונים מהנהוג בתחרויות ריצה אתגרית או תחרויות ניווט רגילות.
♦ אסור להשתמש ברכב במהלך המרוץ.
♦ אסור להיעזר באחרים מחוץ לאזור ההתכנסות במהלך המרוץ (כולל השארת מזון וציוד בשטח לפני המרוץ). מותר לחזור לאזור הכינוס במהלך המרוץ להצטיידות.
♦ חברי הקבוצה חייבים להישאר בטווח ראייה ושמיעה האחד מהשני במהלך כל המרוץ, מסיבות בטיחותיות.
♦ אם מסיבה כלשהי הקבוצה מחליטה לפרוש, על כל חבריה להגיע לנקודת הכינוס ולדווח על כך.
♦ כל חברי הקבוצה חייבים להתיצב יחד בעת ניקוב תחנת הסיום.

תחנות ביקורת
בשטח יפוזרו 38 תחנות ביקורת – מנסרה בגודל 30×30 ס”מ, בצבע כתום-לבן, אליה צמוד מנקב אלקטרוני. לכל תחנה ניקוד שונה, הרשום עליה ועל המפה.
בכל תחנה סרט גיבוי צהוב עם קוד התחנה.
רוב התחנות נמצאות בסמוך לשבילים (לכל היותר 50 מ’ משביל), כך שרוכבי האופניים יכולים להגיע ברכיבה כמעט עד לתחנה. 

ניקוד
♦ שיטת הניקוד – שימו לב!
תחנות עם קוד 31-56 – 4 נק’ לכל תחנה
תחנות עם קוד 60-73 – 7 נק’ לכל תחנה
♦ ניקוד הצוות נקבע על פי סכום הנקודות של התחנות בהן עבר. על כל דקת איחור (או חלק ממנה) משעת הסיום המוגדרת יינתן קנס של נקודה אחת. צוות שיגיע לאחר שעת הגג יפסל אוטומטית.
♦ במקרה של צבירת ניקוד זהה, הצוות המנצח יהיה שסיים את המסלול בזמן הקצר יותר

מציאת בן-זוג לאירוע
אם אתה מעוניין להשתתף ואין לך עם מי, היכנס לעמוד מציאת בן-בת זוג. שם תוכל להשאיר פרטים על רמת הכושר, המסלול בו אתה מעוניין להתחרות, ואופי ההשתתפות (בשביל הכיף, רק עבור המקום הראשון, וכד’). מניסיון העבר, תמיד ניתן למצוא בן-זוג או קבוצה להצטרף אליה.

רשתות חברתיות

facebook_logo_75px עקבו אחרי עדכונים בפייסבוק:
www.facebook.com/Nivut
www.facebook.com/rogaine.israel

rogainingisraelאינסטגרם – העלו וצפו בתמונות עם התיוג:
rogainingisrael#

יצירת קשר

מנהלי אירוע: שלו פלדמן

מתכנן: נועם רביד

לטיפול בבעיות או שינוים ברישום, יש לפנות למשרד איגוד הניווט: office@nivut.org.il

לא תהיה הרשמה בשטח.

משתתפים שאינם חברי איגוד הניווט יידרשו לחתום על טופס אישור רפואי.

עקבו אחרי עכונים כאן ובעמוד הבית של איגוד הניווט